Chcesz rozpoznać grunt przed zakupem czy budową?

Chcesz wybudować bezpiecznie dom, wykonać ujęcie (studnię głębinową)? Szukasz kogoś, kto rozpozna budowę geologiczną oraz parametry geotechniczne i warunki gruntowo - wodne danego obszaru ?

Dobrze trafiłeś. To właśnie my zajmiemy się zagadnieniami z szeroko pojętej geologii czy geotechniki. Wykonujemy wiercenia rozpoznawcze, sondowania parametryczne. Wykonamy dla Ciebie ujęcie wody złożone z jednej czy zespołu studni dających wodę przeznaczoną do spożycia. Wykonujemy również studnie odwadniające wkopy budowlane czy służące wywołaniu obniżenia rejonowego wód podziemnych. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie rozpoznawania budowy geologicznej pod różnego typu inwestycje budowlane.WYKONUJEMY: (Pełna oferta - kliknij tutaj)

- wiercenia przed zakupem terenu inwestycji (działki) - rozpoznanie budowy geologicznej w celu zabezpieczenia naszego Klineta przed złym zakupem,
- rozpoznanie budowy geologicznej wraz z charakterystyką geotechniczną gruntów przeznaczonych pod inwestycje budownictwa jednorodzinnego   (wolnostojącego) czy szeregowego (niskokondygnacyjnego),
- rozpoznanie geologiczno - geotechniczne pod inwestycje liniowe (drogi, autostrady),
- badanie stopnia zagęszczenia oraz dynamicznego i statycznego modułu odkształcenia,
- operaty wodnoprawne,
- dokumentacje hydrogeologiczne,
- pobieramy próby środowiskowe wód i gruntów na potrzeby analiz laboratoryjnych,
- Plany Gospodarki Odpadami wraz z planem oddziaływania na środowisko naturalne.

Z pełną ofertą zapoznają się Państwo w dziale OFERTA (kliknij)

PROMOCJA "ZOSTAŃ W DOMU" DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH !!! Zapraszamy wszystkich, którzy są na etapie planowania budowy domów jednorodzinnych, szeregowych itp. do skorzystania ze SZCZEGÓLNIE PRZYJAZNYCH CEN wykonania dokumentacji geologicznej oraz geotechnicznej, która zawiera w sobie m.in. wiercenia geotechniczne oraz sondowania dynamiczno-obrotowe np. dla potrzeb prawidłowego posadowienia fundamentów inwestycji budowlanej.

TYLKO TERAZ NIE PONIESIESZ DODATKOWYCH KOSZTÓW związanych z opracowaniem dokumentacji, a dodatkowo za prace terenowe możesz zapłacić do 15% mniej! Zlecenia prosimy kierować na nasz adres mailowy: biuro@geo-technika.pl ZAPISY PRZYJMUJEMY OD 01.02.2021 r. DO 01.03.2021 r. - O PRZYZNANIU PROMOCJI DECYDUJE DATA ZAPISU !

Wykonujemy dokumentacje geologiczne, hydrogeologiczne, odwodnień budowlanych, ekspertyzy oddziaływania inwestycji na środowisko, oceny skażenia środowiska gruntowo-wodnego, operaty wodnoprawne czy Plany Gospodarki Odpadami.