Rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych przed zakupem nieruchomości

Podstawa prawna i cel opracowywania dokumentacji badań podłoża gruntowego
Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania dokumentacji badań podłoża gruntowego jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie to określa m.in. zakres dokumentacji jaki należy wykonać, w zależności od rodzaju projektowanego obiektu i złożoności budowy geologicznej terenu.

Celem wykonywania dokumentacji jest określenie rodzaju, właściwości, zmienności gruntów. Wiercenia wykonywane przed zakupem nieruchomości są niezwykle istotne dla ewentualnego nowego właściciela. Dane uzyskane z badań pozwalają określić, czy panujące w rejonie posadowienia warunki (pod powierzchnią ziemi) nie narażą przyszłego właściciela na wymierne koszty, często wielokrotnie przerastające pierwotne założenia projektowe oraz możliwości finansowe inwestora.


Korzyści z posiadania dokumentacji badań podłoża

  • + wybierzesz właściwą działkę pod budowę domu,
  • + oszczędzisz nerwy i pieniądze, których nie wydasz na trefną nieruchomość,
  • + skrócisz czas budowy unikając nieoczekiwanych zmian projektowych,
  • + zyskasz spokój i pewność, że Twój dom będzie stał przez długie lata,

  • Pamiętaj:
    - wykonanie rozpoznania warunków gruntowo wodnych nie jest równoznaczne z wykonaniem rozpoznania warunków geotechnicznych dla potrzeb posadowienia. Czasem bardziej opłaca się wykonać od razu takie rozpoznanie, niż rozdrabniać się na mniejsze opracowania geologiczne / geotechniczne.