Badania warunków geotechnicznych przed posadowieniem obiektu budowlanego

Podstawa prawna i cel opracowywania dokumentacji badań podłoża gruntowego
Podstawą prawna zobowiązującą do wykonywania dokumentacji badań podłoża gruntowego jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie to określa zakres oraz rodzaj dokumentacji jaki należy wykonać, w zależności od rodzaju projektowanego obiektu i złożoności budowy geologicznej terenu.

Celem wykonywania dokumentacji jest określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności. Określają również poziom wody gruntowej, stateczność wykopów i nasypów.


Korzyści z posiadania dokumentacji geotechnicznej

 • + spełnisz wymogi prawa,
 • + wybierzesz właściwą działkę pod budowę domu,
 • + oszczędzisz nerwy i pieniądze, których nie wydasz na trefną nieruchomość,
 • + otrzymasz liczne informacje w tym parametryczne pozwalające dostosować projekt do warunków gruntowych,
 • + zapobiegniesz ewentualnym problemom projektowym, które generują wysokie koszty i powodują opóźnienie prac,
 • + zyskasz spokój i pewność, że Twój dom będzie stał przez długie lata,

 • Pamiętaj:
  - dokumentacja geotechniczna dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych jest wystarczającym dokumentem do uzyskania warunków zabudowy czy pozwolenia na budowę.

  Rodzaje warunków gruntowych
  Proste warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

  Złożone warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

  Skomplikowane warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.